TIMBER 103

Tomannsboligvertikaldelt
Første etasje84,32 m2
Andre etasje76,49 m2
Totalt160,81 m2 (per leilighet)