TIMBER 110

Tomannsbolig
Første etasje 63,24 m2
Andre etasje 52,32 m2
Totalt 115,56 m2(per leilighet)